07 - Mona (2) 600x700

Mona Noreklint

Karlstad

I tjugofem år har jag arbetat som arkitekt inom den privata sektorn. Ett fåtal år i Göteborg efter avslutad examen på Chalmers – därefter i Karlstad. En och annan nybyggnad har jag ritat men mesta delen av min arbetstid har jag ägnat åt om- och tillbyggnad av vårt befintliga byggbestånd.

Vid tidpunkten för min skilsmässa 1997 gick jag in i psykos och vägen tillbaka var lång och strävsam. Den erfarenhet som mina psykoser med återhämtning gett mig hade jag stor nytta av när jag började arbeta som Medarbetare med Brukarerfarenhet inom psykiatrin för dåvarande Landstinget i Värmland.

Jag är lyckligt omgift med Jonny, mor till två vuxna och farmor/mormor till tre. Känner en stor tacksamhet för min nuvarande tvåsamhet, att jag fick mina barn innan jag gick in i den psykotiska värden och att jag hann bli frisk innan mina barnbarn föddes.

Nu är jag pensionär med stor nyfikenhet på livet. Tar gärna uppdrag som föreläsare för Hjärnkoll när det passar i mitt tidsschema. Pratar då om psykos, återhämtning och att vara (o)frivilligt ensam.

Politiker har jag nu varit under snart fyra år. Som ersättare i både Kultur och Bildningsnämnden och i Regionfullmäktige har jag lärt mycket om hur politiken fungerar. Det har varit väldigt intressant och jag ser fram emot ytterligare en valperiod.

Om Du vill prata politik med mig når du mig via: 

mail, mona.noreklint@regionvarmland.se eller på telefon 070 685 22 31

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland