05. Berit 600x700

Berit Larsson

Karlstad

Naturmedicinare och folkhälsostrateg.

Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Demokratiberedningen, andre vice ordförande i Kultur och bildningsnämnden samt ledamot i SiVs styrelse.

Jag är bosatt i Karlstad där jag sedan 20 år driver ett hälsoföretag/naturmedicinsk mottagning i egen regi. Dessförinnan tillbringade jag 6 år i Australien där jag studerade till en Mastersexamen i Folkhälsovetenskap/inriktning Naturmedicin. Jag arbetade sedan under en tid på en integrativ mottagning i Brisbane, en mycket givande och intressant erfarenhet.

Innan dess bodde jag 20 år på Jersey där jag startade friskvårdstrenden, ägde och drev ett gym, utbildade nya instruktörer, allt med fokus på hälsa och friskvård. Jag var programledare för ett TV program, hade en hälsospalt i den lokala tidningen och medverkade i många radioprogram relaterade till hälsa och friskvård. Min grundutbildning är som idrottslärare

Jag är född och uppväxt i Karlskoga, men tillbringade mycket tid i Karlstad eftersom mina morföräldrar hade en sommarstuga nära Skutberget, så där har jag lekt, badat, paddlat kanot, fiskat och löptränat i ”Sveriges bästa motionsspår”.

Om jag blir förtroendevald 2022 vill jag vara med och bygga ett friskare, mer inkluderande samhälle. Jag vill att det ska finnas ett hälsoperspektiv med i alla politiska beslut. Hälsa är så mycket mer än bara frånvaron av sjukdom. Det kommer in i, i stort sett alla frågor; Skutberget, förtätningen av vår stad, äldreomsorgen, skolan, arbetsplatsmiljön mm. Ett annat område jag brinner för är kostens betydelse för vår hälsa. Vad vi tankar vår kropp med kommer att bestämma dess prestanda. Mer tonvikt behöver läggas på utbildning och information här. SiVs inställning är att ett hälsofrämjande och inkluderande Karlstad också är samhällsekonomiskt lönsamt i slutändan.

SiV är ett vettigt och omtänksamt parti!
Vill du prata politik med mig når du mig på berit.i.larsson@regionvarmland.se

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland