04 - Orla 600x700

Orla Kristoffersen

Kristinehamn

Jag är ledamot i Sjukvårdspartiets styrelse och under denna mandatperiod är jag ledamot i regionala utvecklingsnämnden och nämndeman vid Hovrätten för västra Sverige.

Idag är jag pensionär efter att ha jobbat 41 år inom polisen varav de sista 10 åren som lokalpolisområdes chef dels för östra Värmland och dels i Karlstad.

En stor anledning till att jag valde SiV är att SiV är ett oberoende, tvärpolitiskt parti med fokus på just sakfrågor som är knutna till värmländsk politik och vårt lokalsamhälle och där värmlänningen sätts i första rummet.

Viktiga frågor, ur en regional utvecklingen, är attraktiva städer och en levande landsbygd. Detta får vi genom att näringslivet och arbetsmarknaden ges så goda förutsättningar som möjligt för att kunna verka och utvecklas i hela vår region. Andra områden som är viktiga för den regionala utvecklingen är utbildning, forskning, innovation, infrastruktur och idag framförallt kompetens- och personalförsörjning.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland