03 - Görel 600x700

Görel Hopman

Kristinehamn

Jag har varit med i Sjukvårdspartiet sedan start 2001. Jag har jobbat i sjukvården i ca 40 år varav de sista 20 åren åren på Karlskoga akutmottagning. På fritiden engagerar jag mig i djurskyddet i Kristinehamn som är en ideell förening som på olika sätt verkar för djurens bästa.  

Jag är ordinarie i regionfullmäktige och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Min hjärtefråga är arbetsmiljö och förkortad arbetstid. Jag själv har jobbat inom sjukvården och har egen erfarenhet av vad det innebär med arbetsmiljön på akuten. Jag ser att det finns en rad olika åtgärder som måste göras för att behålla personalen och att det blir en attraktiv arbetsplats att jobba på. Vi behöver se över personalens scheman då det finns ett stort behov av förkortad arbetstid med heltidslöner. Det tror jag är en av den framtida modellen för en bättre arbetsmiljö då jag har pratat med medarbetare som uttrycker att det är det de önskar. Detta vill vi i Sjukvårdspartiet göra för att få fler att vilja, välja och orka jobba inom vård och omsorg.Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland