17 - Yvonne 600x700

Yvonne Kristoffersen

Kristinehamn

Ersättare i Hjälpmedelsnämden

Undersköterska i hemtjänsten i Kristinehamn kommun.

Jag vill att gamla och sjuka ska få det bättre och att fler väljer att arbeta inom vården.

För att göra vårdyrket mer eftertraktat måste vi erbjuda bra utbildningar, kompetensutveckling, ett bra ledarskap med lyhörda chefer, arbetsschema som kan ta lite hänsyn din privata situationen och bra lön. Personal som trivs på jobbet gör ett bättre arbete.

De äldre ska kunna känna trygghet och att de blir lyssnade på vid vårdkontakter. Personal med kunskap om åldrandet ger ett bättre bemötande. Att det finns vårdcentraler även på landsbygden där många äldre bor, då slipper de långa resor med färdtjänst som skapar oro och tar på krafterna.

Att närvårdsplatserna byggs ut, det är inte lätt varken för den sjuke eller personalen när patienten kommer direkt från sjukhuset och ska vårdas i hemmet.

Trygghetsboende, att man ska kunna välja sitt boende själv utifrån behov. Många äldre blir deprimerande av ensamheten. Dagverksamheter där äldre kan träffas för att bryta isolering. Hjälpmedel för att klara av vardagen självständigt för de som önskar bo kvar hemma. Äldre ska känna delaktighet i beslut om sin egen situation och få samma förutsättningar som andra.

Satsning på digital välfärdsteknik är viktig. Morgondagens äldre klarar av digital teknik och kommer att ställa högre krav än våra äldre idag

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland