15. Katja 600x700

Katja Gyllensteen Hahn

Karlstad

Jag bor med mina barn i Karlstad, arbetar på Intensiva Insatser på Barn & ungdomspsykiatrin. Fritidsintresse är att måla med akvarell och teckna med kol. Vara i naturen och umgås med mina nära och kära.

Jag brinner för barn och ungas rättighet till en god och nära vård. Jag önskar se ett bättre samarbete mellan kommun och region. Detta i minskningen av vårdköer för utredningar och mer stöd till föräldrar med barn som har NPF. Större samarbete mellan skola och Barn & Ungdomspsykiatrin. Barnen är det viktigaste vi har, de är vår framtid. Alla barn har rätt till en bra skolgång, en god hälsa och det behöver vi ge dem rätt förutsättningar för att kunna få.

När det gäller vård och omsorgspersonal finner jag bara ett ord ”kompetensbevaring” vi måste värna om vårdpersonalen som innehar så oändligt mycket kompetens, se till att de stannar kvar genom att göra vårdyrket till ett attraktivt yrke såväl som vården som en attraktiv arbetsplats. Högre löner till de anställda inom vården och kanske till och med certifiera undersköterskor med vikt på mer kompetens i utbildningen som genererar till ett bredare arbetsområde i vården.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland