14. Barbro 600x700

Barbro Nordanstig

Grums

Jag är uppväxt i Karlskoga och flyttade till Karlstad för att studera till lärare. Efter många år i Karlstad flyttade jag och min man Ragnar till Slottsbron i Grums kommun. Vi stortrivs där och njuter av fin natur, närhet till Vänern och en kommun med god samhällsservice. Efter lärarexamen arbetade jag som lärare i Kils kommun i mer än 25 år. För snart 18 år sedan sadlade jag om och vidareutbildade mig och sedan dess har jag jobbat som HR konsult,  Stresskonsult , Hälsopedagog, Jourassistent på en kvinnojour.
De senaste 10 åren har jag i huvudsak arbetat med ledarskap, teamutveckling och konflikthantering.
2019 blev jag utsedd av SiV till nämndeman i Förvaltningsrätten. Jag upplever att SIV är annorlunda som politiskt parti och SiVs politik tilltalar mig. Jag valde SiV därför att det är ett tvärpolitiskt parti med hög grad av tolerans både inom partiet men också gentemot andra ”aktörer”. Jag upplever att partiets inre arbete präglas av respekt och lyhördhet och en strävan att uppnå konsensus i viktiga beslut. Patientsäkerhet och patientens bästa är alltid i fokus liksom personalens villkor, när sjukvårdsfrågor diskuteras.
Jag har två riktigt viktiga hjärtefrågor och det är.
Barn och ungdomars hälsa och välbefinnande. Många barn och unga mår dåligt idag och behöver stort stöd, inte minst av t.ex BUP inom Regionen. Barn och unga är vår framtid och behöver stora insatser som kräver samarbete mellan kommuner och
Regionen för att säkerställa att vi får en generation av trygga, hälsosamma människor.

Min andra hjärtefråga hör ihop med den första. För att kunna hjälpa och stötta barn och ungdomar måste personalfrågorna sättas i fokus. Det krävs resurser, men inte minst bra ledarskap, omsorg om personalen och en bra,
effektiv organisation. God och nära vård i en region där personalens arbete värderas högt!

Hälsningar
Barbro Nordanstig

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland