11 - Marika 600x700

Marika Sjögren

Hammarö

Sedan 19 år tillbaka lever och bor jag med min familj på Hammarö. Under åren har vi renoverat vårt hus och fostrat 3 barn. Har mina rötter på landet, älskar djur och natur. Vandrar gärna i Värmlands alla vandringsleder, fiskar vid Vänerns strand och värmlandssjöar. En passion är min trädgård där spaden får stå i centrum och trolla fram diverse färgsprakande kreationer bestående av blommor och planteringar. Träning och rörelse står i centrum där ett pass på gymmet eller en springtur i spåret får kroppen att känna sig stark och energi rik. 

Genom åren har jag arbetat som lokalvårdare, med ungdomar på fritidsgård, med It, vårdbiträde på gruppboende, inom hemtjänst och som boendestödjare. Mitt yrke är idag undersköterska/kvalitetssamordnare på en Dialys klinik, där jag stötar och bedriver vård för våra dialys krävande patienter. Under åren har jag för att höja kompetensen och stillat min nyfikenhet satsat på dvs kurser och utbildningar inom folkhälsovetenskap och som hälsopedagog. 

Hälsan är viktig och bör stå i centrum för alla där förebyggande genom träning och bra kost kan undvika att ohälsa uppstår i framtiden. Därför är en viktig bit att ta hand om våra unga i länet där vi skapar trygghet, lyssnar och skapar tillgänglighet till hjälp och stöd när ohälsa uppstår. 

Tillsammans kan vi skapa förebyggande insatser inom skola, kommun och regionen för att ta hand om våra unga. Vill även utveckla och förbättra relationen mellan regionen och dess anställda där vi skapar en attraktiv arbetsplats. Där vi är lyhörda för personalens behov och förbättrar dess möjligheter till att utvecklas. 

Tillsammans kan vi göra det möjligt.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland