10 - Malin 600x700

Malin Larsson

Karlstad

Jag är en kvinna som trivs med livet och ser till att leva ett hållbart liv på olika sätt. För mig är det viktigt att lyssna inåt på vad som får mig att må bra. Det är ingen annan som kan ta det ansvaret. Vad får dig att må bra? Vet att det kan vara svårt och för en del provocerande och för andra självklart. Men man kan inte ta saker för givna vi är alla olika. 

Jag har varit medlem i Sjukvårdspartiet i Värmland sedan 2014. Jag var med och startade upp ungdomsförbundet och var även kandidat. Det var då jag lärde mig att lyssna inåt och tog en paus från politiken. För jag och min familj kommer först då det blev för mycket. Idag är jag tillbaka och jobbar som politisk sekreterare och är även kandidat. Det känns så rätt att få va en del av SiV och kunna påverka politiken i Region Värmland. 

Vi vet att många barn lider av psykisk ohälsa. För mig är det mycket viktig att våra barn får hjälp i tid om de inte mår bra. Den hjälpen ska börja i skolan. Region och kommun ska samverka för barnens bäst och det ska finnas en samordnare för varje familj då ingen förälder ska behöva strida för sitt barns hälsa. Man ska bli lyssnad på att samtala för barnets bästa. Jag vill att livskunskap ska stå på skolschemat. 

Kvinnors hälsa är också något som jag vill att Hälso- och sjukvården ska ha mer kunskap och helhetsbild om. Allt från kost till PMS besvär. Här är funktionsmedicin en viktig del. För att vi ska kunna få vård är det viktigt att Regionens medarbetare mår bra på sin arbetsplats. Jag värnar om dig som anställd. Där du blir lyssnad på och är delaktig på din arbetsplats och kan påverka att du jobbar i en sund arbetsmiljö. Det finns system som har effektiviserats men nu är det du som medarbetare som är viktigast. Om inte du finns så spelar det ingen roll hur bra systemet är. 

Sjukvårdspartiet är ett tvärpolitiskt parti och det är jag stolt över då vi vill det bästa för värmlänningen. Att du som värmlänning kan bo i Värmland vart du vill och få tillgång till den sjukvård du behöver från skolmedicinen och funktionsmedicin. Där du får det bästa med vetenskapliga metoder.

Vill du kontakta mig så skriv gärna ett mejl till malin.larsson5@regionvarmland.se

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland