01-Marianne 600x700

Marianne Utterdahl

Säffle

Jag heter Marianne Utterdahl, och bor i Värmlands Nysäter, Säffle kommun. Gift och har fyra vuxna barn och tre barnbarn.  Älskar att bada ute, gärna året om och att  umgås med familj och vänner. Under uppväxten och unga vuxenår, innan astman tog över för mycket var det hästar för hela slanten som gällde.

Jag har äran och förtroendet att vara ordförande och gruppledare för Sjukvårdspartiet i Värmland. Med det har jag också uppdraget att vara regionråd. Från och med denna mandatperiod, har jag bland annat uppdraget att vara ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden, Region Värmland.

Till detta kommer en rad uppdrag, och några av de allra viktigaste är ordförande för politiska styrgruppen för utveckling av länets beroendevård, ledamot i Samverkansnämnden Mellansverige, ordförande för nybildade hälso – och sjukvårdsforumet (där Region Värmland och länets samtliga kommuner tillsammans ska nätverka för en bättre vård och omsorg i länet), Medledare i referensgruppen God och Nära vård. Utöver detta sitter jag som ledamot i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige.

Jag brinner för en bättre sjukvård, omsorg och bättre arbetsvillkor för personalen som arbetar i välfärden. Själv har jag erfarenhet av etisk stress, utmattning och utmattningsdepression då jag hade alldeles för omfattande ansvar och uppdrag som Enhetschef och biståndsbedömare (ja samtidigt) inom sociala omsorgerna.

Efter att ha funnit min arbetsamma men fungerande väg tillbaka till hälsa, arbetade jag några år som terapeut där jag kunde kombinera min Sociala omsorgsexamen från Karlstad Universitet med nya utbildningar inom komplementär medicin. Jag är bland annat hypnoanalytiker, massör och Qigongterapeut. Jag mötte många klienter och brukare men även personal i vård och omsorg som fick mig att verkligen vilja arbeta för en bättre välfärd.

Det är väldigt lärorikt och utvecklande att verka som förtroendevald befolkningsföreträdare. Detta var ett uppdrag jag aldrig trott jag skulle få eller välja. Men så glad jag är att mina dåvarande partikollegor såg mig, trodde på mig och övertalade mig att vara med ”på ett hörn”. Bananskalet var där runt hörnet, och precis som de trodde så förälskade jag mig i det demokratiska hantverket. Nu får jag inte bara, utan nu är mitt uppdrag att arbeta utifrån mina värderingar, tillsammans med andra  för det jag tror på. Samtidigt lära och utvecklas. Min styrka är dock inte tålamod. Och i politiken/demokratin tar ting tid.

Men den tiden HAR VI INTE. Vi måste förändra NU. Allt det vi kan – och helst mer. Därför är jag extra stolt över att vi denna mandatperiod, trots pandemin har fått igång den historiska omställningen av hela hälso och sjukvården i Värmland. Detta tillsammans med våra sexton kommuner. 

Vi är och måste hela tiden vara i ”görandet”, och förändra, förstärka och utveckla. Och vi måste också utveckla oss själva som politiska ledare. Därför har jag också gått de utbildningar som Sveriges Kommuner och Regioner har genomfört för att leda omställningen till en God och nära vård. Tänk att regeringen också kommit på det, som Sjukvårdspartiet brunnit för i över tjugo år. Den vård som vi behöver ofta behöver formas NÄRA människor, där vi lever verkar och bor. Och arbetsvillkoren för personalen måste bli god. På ett modernt sätt. För oss sitter den sanningen i cellerna. Och det är en förmån att få kämpa för det varje dag! Nu händer det, och jag hoppas med hela min själ att vi ska få förtroendet att fortsätta genomföra den viktiga omställningen!

Vill du prata politik med mig når du mig bäst på marianne.utterdahl@regionvarmland.se

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland