Ja till student och seniorrabatt i hela Värmland!

Kollektivtrafiknämnden den 5 september röstade ja till att införa student och seniorrabatt för kollektivtrafiken i hela Värmland.

Det innebär 10 % rabatt på enkelbiljetter och 20 % rabatt på periodladdningar, samt en extra seniorrabatt på 40 % under lågtrafik (kl 10-14) på enkelbiljetter som betalas med reskassa. Dessa rabatter har tidigare gällt inom Karlstadsbuss-området. Nu har Region Värmlands kollektivtrafiknämnd beslutat att de ska gälla i hela länet, från tidtabellsskiftet i december.

För oss i Sjukvårdspartiet är det ett prioriterat område att arbeta för nya prismodeller som stimulerar kollektivt resande.

I kollektivtrafiken sitter Hans Nilsson, ledamot och Ingegerd Welin Fogelberg, ersättare.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland