Ja till att införa mobila närsjukvårdsteam i hela Värmland!

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade under tisdagen att säga ja till att verkställa arbetet att införa mobila närsjukvårdsteam i hela Värmland efter ett politiskt initiativ från oss i Värmlandssamverkan i hälso- och sjukvårdsnämnden.

”Det är väldigt glädjande att våra tidigare satsningar har slagit ut väl, och visat sig vara helt rätt satsning för Värmland. Nu ser vi till att utveckla vården i hela länet”, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nämnden beslutade också att ge regiondirektören i uppdrag att vidareutveckla närvårdsenheterna tillsammans med de mobila närsjukvårdsteamen, samt att utreda möjligheten att öppna upp en, alternativt två ytterligare närvårdsenheten inom en nära framtid i samverkan med kommunerna.

Nämnden beslutade även att säga ja till ett tilläggsyrkande om att utreda hur närvårdsplatser kan användas jämlikt och utifrån vård efter behov, för alla länets invånare.

Detta är vi i Sjukvårdspartiet mycket glada för!

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland