Invigning av nya ambulanshelikopterbasen

Idag invigdes Svensk luftambulans och Region Värmlands nya ambulanshelikopterbas på Karlstad Airport!

Alla invånare i Värmland ska känna trygghet oavsett var de väljer att bosätta sig. Denna verksamhet har en mycket viktig och betydande roll för patienter, och det är viktigt att vi kan erbjuda jämlik vård i hela Värmland!

”Det är mycket imponerande att se den nya basen för ambulanshelikoptern. Kompetent personal och modern teknik räddar liv i hela Värmland”, säger Hans Nilsson.

På bild ser ni Hans Nilsson, ersättare i Svensk Luftambulans och Marianne Utterdahl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland