Insändare – Nej, såren har inte läkt

Såren har inte läkt, men investeringen i vård i lokaler utanför centralorten – och framförallt i Säffle och Kristinehamn – är viktiga åtgärder för att utveckla oss in i framtidens vård – och åtgärder som dessutom bidrar till att läka gamla sår.

Onsdag den tionde juni fick jag och min regionrådskollega Eva Julin Dombrowe (L) äran som representanter för Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland att inviga en ny datortomografikamera i Säffle. Lokaler, som stått tomma sedan den gamla kameran togs ur bruk 2008 som en konsekvens av tidigare beslut om nedmontering av sjukvård bland annat i Säffle, är nu i bruk igen. Patienter från Säffle och övriga Värmland, och förhoppningsvis också norra Dalsland, kan nu erbjudas datortomografiundersökningar här. Den totala kapaciteten i länet ökar. Tillgängligheten till nära vård ökar.

I ST:s fina reportage från händelsen, citerades jag som att jag menar att sår har läkts. Det krävs mer än detta för att de, om det någonsin är möjligt – kommer att läka. Vi i SiV har definitivt inte glömt. En vård som finns nära tillgänglig, tryggar befolkningen, minimerar onödiga resor och gör det möjligt för hela Värmland att leva.

För oss i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L & MP) är det oerhört viktigt att vården i hela länet byggs ut, och att en god och nära vård utvecklas. Vi har envist vägrat gå på linjen ”nedskärning” för att anpassa utbud och behov och valde istället utveckling för att möta det stora gapet mellan ökande vårdbehov, ökande kostnader, tillgängliga skatteresurser, och tillgänglig kompetens. Det som ska ”nedmonteras” är kvalitetsbristkostnader.

Därför tog vi redan 2015 fram ”utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård”. I samband med vårt beslut om att förlägga närvårdsplatser i Säffle och Kristinehamn tog vi också beslut om att se över vilka ”verksamheter som med fördel kan flyttas ut till befintliga lokaler ute i länet”. Vi är inte nöjda med hastigheten i utvecklingen, men vi har hållit i och hållit ut i denna riktning. En del har också hänt i den riktningen i länet. Mobila närsjukvårdsteam i samarbete med kommunerna, MR kamera i Torsby, bedömningsbilar, dialysavdelning i Arvika, första linjeverksamhet för barn och unga, pågående planer och utbyggnad av fler familjecentraler i länet med mera. Nu var det dags för en satsning i Säffle, för att förstärka röntgenkapaciteten i länet. Och medarbetarnas engagemang har gjort detta möjligt. Tack för detta!

Utvecklingsplanen ska nu revideras, och vi behöver göra fortsatt arbete för ”en god och nära vård” i nära samarbete med samtliga kommuner, så också Säffle. Vi har särskilt fokus på arbetet med att vara en ”hållbar organisation” och däribland fokusera på hur våra medarbetare mår och hur vi kan behålla och rekrytera personal.

Nu ska vi också ta oss igenom en sommar under pågående pandemi. Låt oss tacka och värna om våra medarbetare genom att hålla i och hålla ut – i att följa rekommendationer och restriktioner. Så att vården orkar med att vårda de sjuka – och får möjlighet till en mycket välförtjänt semester i sommar!

För Sjukvårdspartiet i Värmland,
Marianne Utterdahl, SiV
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland