Välkommen till årsmöte 2021

Den 27 mars är det dags för årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland. Årsmötet kommer även i år hållas digitalt på Teams och alla medlemmar är välkomna. Årsmötet gästas i år av Madelene Johanzon, områdeschef för öppenvård tillika ordförande i det nationella programområdet äldres hälsa.

Årsmötet börjar kl 16.00. Anmäl ditt deltagande till lisa.jernberg@regionvarmland.se så kommer du få en länk under dagen den 27/3.

Kom ihåg att koppla upp dig i god tid till årsmötet, gärna 15.45!

Inbjudan, läs mer >
Kallelse/dagordning, läs mer >
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse, läs mer >
Bilaga 2, Styrelsens ekonomiska redogörelse, läs mer >
Bilaga 3, Revisorernas berättelse, läs mer >
Bilaga 4, Resultat och balansräkningar, läs mer >
Bilaga 5, Valberedningens förslag i sin helhet, läs mer >
Bilaga 6, Val av valberedning samt sammankallande inom denna, läs mer >
Bilaga 7, Uppdatering arvodesregler för förtroendevalda i SiV, läs mer >
Bilaga 8, Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2021, läs mer >

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland