Höststämma med Sjukvårdspartiet

Den 28 september genomförde Sjukvårdspartiet i Värmland höststämman. 18 medlemmar valde att delta vid detta möte, som genomfördes som ett medlemsmöte och inte formell/beslutande stämma, då inga beslutsärenden fanns att hantera. Mötet hade annonserats via SiV på facebook och nådde där ut till 480 mottagare. Här erbjöds också medlemmar att öva innan mötet, genom att kontakta siv@siv.nu innan mötet.                 

Mötet inleddes med att Sebastian Hidén, moderator för mötet hälsade alla välkomna och gick igenom tekniken och gav tips och rutiner för hur begära ord och hantera mikrofoner och kameror samt former för mötet via den digitala plattformen.

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör hade en föredragning om läget i Värmland samt den pågående pandemin. Lena Gjevert gav en kort introduktion om sin egen bakgrund som ”jordemor”, barnmorska – och hennes många år inom sjukvården i Norge, där hon bland annat varit med och utvecklat/planerat för de nya sjukhusbyggena. Där har hon jobbat längre från politiken med anledning av att det är statligt styrt, och uttryckte en positiv bild av att ha närmare till politiken. Lena berättade om utmaningar och möjligheter i Region Värmlands hälso- och sjukvård då Närvårdsavdelningarna saknades i bildspelet kom ämnet upp. Lena höll med och uttryckte positiva upplevelser av dessa, som hon ser att vi bör och kan bygga mer på. Lena informerade också om Covidsituationen och frågor ställdes av medlemmarna på ett aktivt sätt kring flera områden.  

Malin Vikner och Jenny Wallménius Höög, regionala utvecklingsstrateger höll även en föredragning om Värmlandsstrategin. Moderator Sebastian informerade också medlemmarna om att han och Jan Carling är SiV:s representanter i Regionala Utvecklingsnämnden, som har ansvar för att ta fram en sådan i bred samverkan i länet, och att de därmed också är ansvariga för att ta fram ett förslag på remissvar från Sjukvårdspartiet i Värmland. Information om hur denna process sett ut hittills, och vi kunde konstatera att SiV varit representerat, även på bild i bildspelet. Vi uppmanades att ta del av remissversionen som är öppen för alla att ta del av och att inkomma med synpunkter.

Vill Du vara med och påverka Värmland? Gå då in på varmlandsstrategin.se och gör din röst hörd!

Tack till alla medlemmar som deltog och som engagerade er med intressanta frågor och dialoger!

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland