Här är Sjukvårdspartiet i Värmlands nominerade!

Höststämman har fastställt våra nomineringar till Region Värmland. Den 11-12 december sammanträder landstingsfullmäktige och kommer då fastställa de nomineringar till uppdragen i nya Region Värmland från och med årsskiftet.

Den av höststämman nominerade gruppen tackar för förtroendet. Vi ser fram emot att ta oss an de viktiga uppdrag som det nya Region Värmland kommer att innebära. Vi är fulla av inspiration och arbetslust och hoppas på många goda medlemsdialoger under den kommande mandatperioden! Tillsammans med er och våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan ska vi göra vårt bästa för en bättre hälso- och sjukvård, ett bättre Värmland och en utveckling i enlighet med vårt politiska handlingsprogram. 

Det nya landstinget, Region Värmland kommer att förutom fullmäktige att bestå av nämnder varav Regionstyrelsen är den samordnande nämnden där ärenden på väg till fullmäktige också kommer att passera. Alla ersättare i nämnderna har närvaro- och yttranderätt vid alla sammanträden och kan också lämna protokollsanteckningar även om enbart ledamöter har formellt beslutsrätt.  Ordinarie ledamot i nämnd är också den som får en plats i resp nämnds arbetsutskott. Läs mer om nya Region Värmland HÄR

Vid nomineringsprocessen har enligt stadgarna Sjukvårdspartiets styrelse varit vårt beredande organ. Styrelsen har i första hand erbjudit/fördelat uppragen bland de som av valresultatet fått en plats i fullmäktige. 

Fullmäktigegruppen: Ordinarie: Marianne Utterdahl, Jan Carling, Birgitta Wessmark, Görel Hopman, Hans Nilsson, Berit Larsson. Ersättare: Helena Granvik, Ingalill Rosell, Birgitta Sjögren, Sebastian Hidén, Mona Noreklint och Hèléne Agdén. 

Här presenteras våra av stämman nominerade till övriga uppdrag:

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland