Trygghet och samhälle

Polisen ska ha en god förmåga att kunna förebygga och utreda brott. Det är också viktigt att rättssamhället fungerar, och reagerar mot brottsligheten.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Att det ska finnas fler poliser i samtliga kommuner i Värmland .
– Att kommunerna ska få förutsättningar att arbete brottsförebyggande.
– Att hela rättskedjan ska stärkas.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

87. Att verka för fler poliser i alla kommuner genom att påverka företrädare för riksdagen och andra beslutsfattare. Med fler poliser som syns i städer och på landsbygden ökar tryggheten och fler brott kan utredas och klaras upp.
88. Region Värmland ska tillsammans med kommunerna i Värmland arbeta mer med brottsförebyggande insatser i både förskolor, skolor och fritidsverksamhet.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland