Tandvård

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:
– Ingen ska behöva oroa sig för att ha råd att laga sina tänder.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

83. Tänderna ska ses som en del av kroppen.
84. Avgiftsnivån för tandvård är ojämlik i landet. En nationell översyn av tandvårdstaxan är av stor vikt för befolkningen i Värmland.
85. Tillgängligheten till tandvård och frisktandvård ska öka. För att klara det behöver vi attrahera fler tandläkare och tandsköterskor till Värmland.
86. Tandvård ska långsiktigt finns på minst lika många platser som idag

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland