Regional utveckling - möjligheten att bo och leva i hela Värmland

Vi har varit med och tagit fram Värmlandsstrategin. Strategin är till för alla som lever och verkar i Värmland. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

Värmland består av stor del landsbygd och har en stor styrka i landsbygden och naturtillgångarna.

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Värmland behöver både attraktiva städer och en levande landsbygd.
– Stärka den värmländska konkurrenskraften.
– Att alla i Värmland har tillgång till god och fungerande kommunal, statlig och kommersiell service.
– Stimulera till ökad kompetensutveckling och utbildning.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

74. Att stimulera till nyskapande, innovation, entreprenörskap och forskning.
75. Verkar för att reglerna kring strandskydd ändras så att möjligheterna till bostadsbyggandet ökar.  Detta ska ske med fortsatt respekt för områden värda att bevara och dess tillgänglighet för allmänheten
76. Att utveckla attraktiva platser: Exempelvis strandskyddet, besöksnäringen, hotell, restauranger & kulturnäringen.
77. Att skapa förutsättningar för näringslivet och arbetsmarknaden i hela Värmland . Företag som redan finns här ska kunna fortsätta och utvecklas här i Värmland.
Vi vill stötta och bidra till omställning för en hållbar utveckling.
78. Att stödja viktiga områden inom det värmländska näringslivet tex. livsmedelsbranschen, skogsindustrin, besöksnäringen, industrin, handel och spelindustrin.
79. Att utöka digitala hälsotjänster. Företag och offentliga sektorn ska samverka och utveckla moderna digitala hälsotjänster.
80. Att prioritera hållbara gods- och persontransporter.
81. Utveckla snabbare järnvägsförbindelser som skapar nya förutsättningar för hållbar transporter och därigenom större regional arbetsmarknad och näringsliv.
82. Vi arbetar för en förbättrad kompetensförsörjning, och vi vill satsa på yrkesutbildning.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland