Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet handlar om alla människors lika värde. Att alla ska ha likvärdiga förutsättningar. Människor är olika. Därför behöver vi ofta göra olika, för att det ska bli så jämlikt som möjligt.

Jämlikhet handlar om att alla erbjuds samhällets insatser på lika villkor och med gott bemötande. Detta ska ske oavsett var man bor, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning

Jämlikhet handlar alltså om många olika grupper, medan jämställdhet handlar om att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Vi har aktivt arbetat för att alla nämnder i Region Värmland skulle genomgå schysstutbildning, som handlar om att lära sig om att tänka och handla mer jämlikt och jämställt.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Motverka hederskulturer
– Att alla ska kunna försörja sig, för detta är viktigt för människors hälsa
– Vi ser jämlikhet och jämställdhet som viktiga förutsättningar för ett hälsosamt Värmland.

Sjukvårdspartiet arbetar för:
61. Att skapa ett samhälle där alla har jämlika rättigheter  och skyldigheter. Värmland ska vara inkluderande, öppet och välkomnande.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland