Integration och gemenskap - Skapar ett starkare samhälle

ärmland ska vara ett välkomnande län oavsett var du kommer ifrån.

Integration handlar om att inkludera alla invånare i Värmland, oavsett vem man är. Detta gäller oavsett ursprung, kön, erfarenheter eller funktionsförutsättningar

Det är viktigt att stödja nyanländas etablering, därför har vi bland annat beslutat att skyltar ska finnas vid CSK på fler språk än enbart svenska.

Vi har också beslutat att HBTQ-flaggan ska flaggas utanför Regionens hus och på länets tre sjukhus den 17 maj, internationella HBTQ-dagen.

Den digitala utvecklingen är ett sätt att göra fler inkluderade, att underlätta för deltagande och självständighet. Samtidigt har vissa svårigheter att använda digital teknik.

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland :

– Vi behöver få bort alla former av utanförskap i vårt samhälle. Värmland ska vara ett tryggt län att vara i.
– Att misstron i utsatta områden ska överbyggas så att tillit till samhället skapas
– Att unga människor i utsatta områden måste få förutsättningar till att komma in i vårt samhälle och finna en tro på att det finns en framtid bättre än kriminalitet
– Att alla oavsett ålder och bakgrund, barn unga äldre ska känna sig trygga i samhället och känna en tillhörighet i det
– Att barn och unga ska kunna ha ställen att gå till och att skyddsnäten ska fungera
– Att tillgängligheten för personer som inte kan använda digitala verktyg ska underlättas

 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

59. Att Region Värmland tillsammans med andra ska arbeta aktivt för att motverka utanförskap i samhället.
60. Att motverka hederskulturen som är förtryck av andra människor. En viktig åtgärd är till exempel att höja kunskap och medvetenhet hos oss alla om hur det kan ta sig uttryck, och hur man som civil person och samhällsfunktion kan hjälpa

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland