Funktionsrätt

Alla människor behövs och har rätt att vara delaktiga.

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Vi vill stärka människors rätt att leva det liv som önskas, trots funktionsnedsättningar.
– Vi vill att det ska finnas försörjning eller meningsfull sysselsättning för alla oavsett funktionsnedsättning och arbetskapacitet.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

31. Att lagen om särskilt stöd och service (LSS) till vissa funktionsnedsatta ska följas och utvecklas till vad den var avsedd för.
32. Att fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna få anställning.
33. Att Region Värmland ska utveckla samarbetet med Funktionsrätt Värmland. Utifrån det också utveckla lärandet och ”görandet”.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland