Energi - planera och agera nu

Det finns ett klimatavtryck ifrån fossila bränslen. Vi kommer ha ett ökat behov av energi i framtiden. Industrin ställer om till fossilfri produktion samtidigt som antalet elbilar ökar.  Vi behöver planera för det ökade behovet redan nu. Här behöver regionen och kommuner hjälpa till i sin planering.

Fossilfri energi kommer att vara nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en elproduktion som täcker behoven i framtiden. Det sker otroliga tekniska framsteg inom de områdena och utveckling för att kunna lagra energi pågår.

Region Värmland har länge jobbat med energieffektiviteten i våra byggnader. Och jämfört med andra regioner har vi nu länge legat i topp. Men vi fortsätter det arbetet.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Att Värmland ska ha en god egen fossilfri elförsörjning och ha framtidens behov i åtanke.
– Öka egenproducerad el på nybyggnation och ombyggnation, till exempel solpaneler.
– Vi anser att det är viktigare än någonsin att bli självförsörjande på el idag.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

21. Att Region Värmlands byggnader, både nya och gamla, ska bli ännu mer energisnåla.
22. Att komplettera egenproducerad el med vätgas  eller biogas.
23. Att Region Värmland satsar på solpaneler på sina fastigheter.
24. Sjukvårdspartiet verkar för att befintliga dammar för småskalig och närproducerad elproduktion ska få finnas kvar.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland