Bildning

Folkhögskolor är ett betydelsefullt komplement till övrig skolverksamhet och bidrar till integration i samhället, både för utlandsfödda och inrikes födda

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Vi vill fortsätta utveckla samarbetet med universitet och andra lärosäten. Det är viktigt för att kompetensförsörja Värmland.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

19. Att få fler in i utbildning genom att till exempel utveckla olika typer av vuxen- och yrkesutbildningar. Dessa ska utgå från individuella förutsättningar samt regionala behov.
20. Att stärka folkhögskolorna ytterligare.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland