Arbetsmiljö – Sjukvårdspartiet vill göra Region Värmland till framtidens arbetsgivare

Sjukvårdspartiet har aktivt arbetat för att Region Värmland ska bli en attraktiv arbetsgivare. Vi vill och behöver göra mer!

I Region Värmlands planer finns nu tydligt målen attraktiv arbetsgivare, hållbar arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner inskrivna (konkurrenskraftiga = lika bra löner eller bättre än andra arbetsgivare kan erbjuda).

Vi har drivit frågan om arbetstidsförkortning länge, och detta har lett till att ett omfattande försök påbörjats under 2022. Detta sker vid sjukhuset i Arvika, sjukhuset i Torsby, akutmottagningen i Karlstad och för personal vid vårdplatserna i psykiatrin i Karlstad.  Målet är att skapa bättre arbetsmiljö, ökad arbetsglädje, och få fler att välja att arbeta högre upp i åldrarna, bemanna scheman och få fler händer i vården. Detta minskar också risken för stressrelaterad sjukdom, minskar onödiga kostnader för sjukfrånvaro, personalomsättning och rekrytering.

Sjukvårdspartiet har jobbat för att ledarskapet ska stärkas. Det utvecklas ett synligt närvarande ledarskap som ska finns närmare sina medarbetare, och ett aktivt medarbetarskap.

2022 är ”medarbetarnas år” inom hälso- och sjukvården. Medarbetarna ska göras mer delaktiga i att planera sitt arbete, utveckla verksamheten och för att skapa en bra arbetsmiljö.

Omställningen till God och Nära vård som vi under 2022 fått beslut om i alla länets kommuner och regionen ska också ge bättre arbetsmiljö till de som jobbar i vård och omsorg.
God och nära vårdomställningen, syftar också till bättre arbetsmiljö för medarbetare.
Vi har också gjort, och gör särskilda lönesatsningar för att stärka utvecklingen till konkurrenskraftiga löner.

– Sjukvårdspartiet arbetar för ett engagerat medarbetarskap med delaktighet, samarbete och arbetsglädje i fokus.
– Sjukvårdspartiet anser att ett gott och närvarande ledarskap är avgörande för resultat och trivsel och därför behöver förutsättningar för detta utvecklas vidare.
– Att alla medarbetare ska ha tillgång till fortbildning, karriärutveckling och stödjande handledning
– Att det ska finnas fler alternativ till arbetsgivare genom vårdval och andra avtal.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

5. Att alla medarbetare ska ha en konkurrenskraftig löneutveckling, tillgång till fortbildning, karriärutveckling och stödjande handledning.
6. Region Värmland ska undvika inhyrd personal, vi satsar istället mer på den personal vi har.
7. Jobba vidare med arbetet för att införa arbetstidsförkortning på fler områden. Detta vill vi göra för att få fler att vilja, välja och orka jobba inom vård och omsorg.
8. Det politiska ledarskapet ska utvecklas. Högre tillit, mindre detaljstyrning och en smartare uppföljning.
9. Att medarbetarnas scheman ska utformas så att det finns tid till reflektion och återhämtning.
10. Aktivt arbeta för att förbättra och kvalitetssäkra företagshälsovården.
11. Fler händer i vården, så att medarbetarna känner att de kan göra ett bra jobb.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland