Arbetsmarknad - För ett levande Värmland

En god arbetsmarknad är oerhört viktigt. SiV har aktivt deltagit genom Regionala utvecklingsnämnden och Kultur och bildningsnämnden för att stärka arbetsmarknaden. Bland annat genom att stödja näringslivet och kulturutövare genom pandemin. Genom utdelning av statliga och regionala utvecklingsmedel.

Vi har satsat på god och nära vård, vilket möjliggör bland annat att fler arbetsplatser finns i hela länet. Vi har också sett till att fysioterapeuter finns på flera orter, och vi har skapat vårdplatser på fler platser i vårt län, och lagt initiativ om Vårdval psykiatri.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:  

– Vi vill att det ska vara lätt att få ett bra och intressant arbete i Värmland.
– Alla i Värmland som kan arbeta, ska kunna försörja sig och skapa ett gott liv i Värmland.
– Vi vill också att det ska vara lätt och attraktivt att starta och driva företag i Värmland.
– Fler företag ger fler jobb och gör Värmland trevligare att leva i och gynnar turistnäringen.
– Målet ska vara att öka sysselsättningen i hela länet.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

1. Att administration och regionala utvecklingsresurser ska fördelas till alla värmländska kommuner .
2. Arbeta med förutsättningar för en god arbetsmarknad.
3. Att fler nyetablerade företag väljer och stannar i Värmland.
4. Att det ska finnas försörjning eller meningsfull sysselsättning för alla oavsett funktionsnedsättning och arbetskapacitet.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland