Äldres rätt till ett tryggt & aktivt liv

Vi vill alla leva ett gott liv – hela livet. Genom att ta hand om våra äldre, stärker vi oss alla.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Pensionärer ska kunna leva på sin pension
– Äldre ska känna sig trygga med sin ekonomi och boende.
– Det ska vara självklart att hjälpmedel och teknik ska finnas tillgängliga hela livet.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

89. Satsa på kompetensutveckling för all personal om åldrandet och bemötandet av äldre.
90. Att äldremottagningar införs på våra vårdcentraler.
91. Att verka för att pensionärer får mer pengar i plånboken.
92. Att motverka åldersdiskriminering. Vi vill ta vara på de års-rikas erfarenheter och stärka deras möjligheter.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland