Grön rehabilitering till Värmland!

På dagens hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade nämnden att säga ja till förslaget om grön rehab! Grön rehab kommer att erbjudas som ett komplement till övrig vård för de som lider av stressrelaterad ohälsa, samt depression och ångest.

Sjukvårdspartiet i Värmland har tillsammans med Värmlandssamverkan
drivit denna fråga länge. Rehabiliteringen kommer bygga på Socialstyrelsens beskrivning av evidensbaserad praktik. Den gröna rehabiliteringen kommer drivas i regionens regi, och bestå av hälso- och sjukvårdspersonal, samt personal med trädgårds/biologi som kompetens.

– Jag är så glad att detta nu äntligen kommit fram till ett verkställighetsbeslut. Även om denna planering till en början inte motsvarar Värmlandssamverkans ursprungliga önskemål i omfattning, är det ändå en seriös och viktig satsning som kan förbättra, utveckla och bredda vårdutbudet i Värmland, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland