Ett fossilfritt Värmland senast 2045

Sjukvårdspartiet i Värmland skriver tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet om hur vi ska kunna bli en fossilfri region senast 2045.

Region Värmland ska fördjupa sig i detta genom en utredning om hur Region Värmland ska uppfylla det nationella målet om att bli en fossilfri välfärdsregion senast år 2045.

Klimatet är en ödesfråga för mänskligheten och något vi behöver hantera i kommuner, i företag, i våra privatliv, nationellt, globalt och såklart även regionalt. Det krävs accelererande åtgärder och ett paradigmskifte vad gäller levnadssätt och betraktelse av det globala ekosystemet för att nå internationella överenskommelser och nationella mål om klimatet.

Det är extra glädjande att alla partier, från långt ut på högerkanten till vänstersidan, ställde sig bakom och röstade JA till den motion som Socialdemokraterna hade lagt fram om just detta. I regionfullmäktigedebatten betonades hur central denna fråga är, att det är en ödesfråga för mänskligheten och att det är oerhört viktigt att regionen blir fossilfri, helst innan 2045 som är det nationella målet.

Nu hoppas vi verkligen att vi gemensamt kan ta de beslut som krävs i Region Värmland för att nå dit; inom transportområdet, inom upphandlingen, inom sjukvården och genom det stöd vi ger till företag och organisationer.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland