Det är 20 år sedan men vi glömmer aldrig

Säffle-Tidningen uppmärksammade i tisdagens (4/5 2021) pappersbilaga att det var 20 år sedan en av de många protesterna som hölls med anledning av hotet om nedläggning mot Säffle sjukhus.

Den 25 april 2000 kom beslutet om att utreda överflyttning av akutsjukvården på Säffle sjukhus till Arvika och Karlstad. Den dåvarande sjukvådschefen säger ”att behålla fem akutsjukhus i Värmland är en undergångslösning. Pengarna räcker inte och vi klarar inte rekryteringen.

När beskedet kom lamslogs hela sjukhuset och ingen kunde tro att det var sant. Säffle sjukhus som då hade bäst ekonomi i hela länet, var fullbemannad även på anestesin. Säffle sjukhus hade även ett avtal med Västra Götaland om vård till patienter från Åmål och norra Dalsland, vilket inbringade ett antal miljoner och många arbetstillfällen.

Den tredje september 2001 stängs Akutmottagningen i Säffle av den politiska majoriteten i landstinget. Motiveringen löd: närsjukvård är framtidens sjukvård som ska tillgodose vårdbehov som behövs ofta. Den 31 januari 2008 togs beslutet i landstingsfullmäktige att lägga ned alla vårdplatser och specialistmottagningar i Säffle och Kristinehamn.

Trots alla protester, namninsamlingar, aktionsgruppen ABS otroliga arbete och även bildandet av Sjukvårdspartiet i Värmland hjälpte inget. Nedläggningen innebar även en befolkningsminskning för staden som sedan har fortsatt i en negativ spiral. Det skedde också en stor kompetensflykt av både läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Sjukvårdspartiet i Värmland lyckades ta 15 mandat till valet 2002 och därmed räddade kvar sjukhuset i både Säffle och Kristinehamn i form av Carema närvård. Tyvärr tappade SiV mandat i valet 2006 och den nya majoriteten lade på nytt ner sjukhuset som i praktiken alltså blivit nedlagt två gånger. Vid detta tillfälle blev 60 sjuksköterskor och 30 undersköterskor uppsagda.

Från flera bostäder syns detta pampiga tegelhus, invigt 1967 och som bara fick leva drygt 40 år, som sjöd av liv och rörelse, känt för den goda personalgemenskapen och den medicinska kunskapen, där alla ställde upp för varandra och hjälpte till. Nu ekar det i tomma lokaler och inget är sig likt.

Genom gott samarbete tillsammans med Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L & MP) har vi infört vårdplatser via nävor, och vi fortsätter att arbeta vidare för nära vård. Vi kan inte få tillbaka Säffle sjukhus, inte heller Kristinehamns sjukhus, men vi kan och ska säkerställa att alla värmlänningar får en god och nära, tillgänglig, jämlik vård i hela Värmland. Vi vill fortsätta satsa på att närsjukvården ska utvecklas, mobila närsjukvårdsteams, bedömningsbilar, och att uppföljande vård och rehabilitering ska kunna erbjudas nära hemorten.

För Sjukvårdspartiet i Värmland
Maria Skogh
Ingalill Rosell
Marianne Utterdahl

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland