Dags för arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön!

Sjukvårdspartiet tillsammans med Värmlandssamverkan och Vänsterpartiet beslutade 2020 att genomföra utvärderingsbara försök med 30-timmarsvecka inom Region Värmland, och nu är det äntligen dags!

Under våren planeras tre pilotförsök starta och som alla bygger på att man jobbar 30 timmar i veckan i stället för 40 med bibehållen lön. De tre försöken är på akutmottagningen i Karlstad, slutenpsykiatrin i Karlstad och 62-åringar vid sjukhusen i Arvika och Torsby.

”Vi vill medverka till att Region Värmland, länets största arbetsgivare, erbjuder hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Medarbetarnas scheman ska utformas så att det finns tid till reflektion och återhämtning”, säger Marianne Utterdahl, regionråd för Sjukvårdspartiet i Värmland och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

”Vi i Sjukvårdspartiet har länge jobbat för att införa arbetstidsförkortning, och vi tror att detta minskar stressrelaterad sjukdom. För att detta ska fungera måste det finnas fler händer i vården, bemanningen är a och o”, säger Görel Hopman, ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland