Bättre kollektivtrafik för Kristinehamn!

På kollektivtrafiknämnden den 7 september antogs en handlingsplan för kollektivtrafiken i Kristinehamns kommun. Nämnden godkände ett nytt förbättrat linjenät för tätortstrafiken. Linjerna 61 och 62 kommer att ha en genare sträckning och gå genom centrum. Det nya linjenätet kommer att ligga till grund för trafikplaneringen under 2022.

– Samarbetet mellan Region Värmland och Kristinehamns kommun har resulterat i en mycket bra handlingsplan för kollektivtrafiken i kommunen. Jag ser fram emot att arbeta med liknande förbättringar i övriga Värmlandskommuner, säger Hans Nilsson (SiV), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland