Årsmötet ajournerades

Igår hade SiV i Säffle årsmöte. Nya kloka, intresserade medlemmar kom också och deltog, vilket är väldigt värdefullt för partigruppens framtid.
Ordförande Kjell Rosell inledde mötet och hälsade alla välkomna.
Huvudtemat för kvällen var sedvanliga årsmötesförhandlingar, go fika och trevliga diskussioner och samtal. Verksamhetsberättelsen lästes upp och medlemmarna kunde ta del av partiets verk i kommunen under det gångna året.
Hur kommunen kan gå in i God och nära vård, och hur förebyggande och friskvårdande insatser kan bidra till individers och samhällets bästa lyftes också.
Styrelsen valdes; Omval ordförande Kjell Rosell. Två nya ledamöter valdes in; Per Johansson och Malin Kjärsgård.
Ingalill Rosell och Maria Skogh som ersättare.
Ingegerd Welin Fogelberg och Hèléne Agdén har ett år kvar och sitter kvar.
Som mötespresidie valdes Ingegerd och Hèléne (se bild) och genomförde mötet på bästa sätt!
Mötet ajournerade sig sedan, och beslutade om nytt datum (22 mars kl 17.30 i Silvénska Villan, för att fortsätta med workshop och fastställande av valsedel och valmanifest!

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland