Äntligen kommer tåget att stanna!

Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L och MP) i Kollektivtrafiknämnden beslutade den 1/10 om att återöppna tågstationerna Ottebol och Lene på Värmlandsbanan. Den 13/12 kommer stationerna öppna igen, och för Ås, Lerot och Brunsberg införs en anropstyd tågtaxi.

“Sjukvårdspartiet i Värmland och Värmlandssamverkan arbetar för att hela Värmland ska leva. Jag är stolt över att ha varit med och beslutat om att tågen återigen ska stanna i Ottebol och Lene”, säger Hans Nilsson (SiV), som är ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Sjukvårdspartiet verkar för att utveckla infrastrukturen för hela länets behov.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland