2020 – ett ovanligt år

På gårdagens regionfullmäktige (14/4) presenterades årsredovisningen för 2020.

– ”På några dagar i mitten av mars 2020 gjordes en omställning från fredstida till pandemisk vårdorganisation. Därför är jag glad över att en enig hälso- och sjukvårdsnämnd kunde besluta om att stödja hälso- och sjukvårdsledningen i deras prioriteringar. Vi tydliggjorde i protokoll att de alltid skulle välja att se till att sköta vårdens omställning/ta hand om patienterna, och om de hade tid, att möta oss i politiken”, sa Marianne Utterdahl (SiV).

Marianne nämnde också att samverkan mellan och inom organisationen, andra huvudmän, såsom kommuner och sjukvårsregionalt och nationellt har varit avgörande. Att vi alla tillsammans har behövts och att alla verksamheter är viktiga.

Vi får heller inte glömma kapaciteten och förmågan våra medarbetare har visat oss i omställning, utvecklandet av nya arbetssätt och förstärkning av vårdens kapacitet. Detta visar med all tydlighet att vi har en mycket kompetent lednings- och medarbetarkår, som jobbar enligt vår beslutade värdegrund: Tillsammans blir vi bättre.

Vi i Sjukvårdspartiet vill tacka alla medarbetare för ett fantastiskt arbete!

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland