Vilka är vi

Siv Ungdom / Vilka är vi

SIV Ungdom

Vid årsmötet 2014 blev SiV Ungdom etablerat som Sjukvårdspartiets ungdomsparti.

Medlemmar upp till 35 år kan organiseras i SiV Ungdom.
SiV Ungdom väljer egen styrelse och planerar egen verksamhet.
Partiets grundläggande stadgar och ändamål gäller även för SiV Ungdom.
Siv Ungdom upprättar egen årlig ekonomisk redogörelse och verksamhetsberättelse som underställs
ett eget årsmöte för godkännande och revision.
SiV Ungdom arbetar i hela Värmland men kan och bör även organisera lokala verksamheter.
SiV Ungdom erhåller ett årligt anslag av partiet och kan som egen organisation ansöka om offentliga
bidrag för sina särskilda verksamheter.

Vill du vara med och förbättra vård, skola och arbetsmarknaden för unga i Värmland ?  Kontakta oss!

Styrelsen SIV Ungdom

Stina Utterdahl

Ordförande

Säffle

stina.utterdahl@gmail.com

Sebastian Hidén

Vice Ordförande & Kassör

Säffle

sebastian.hiden@regionvarmland.se

Malin Kjärsgård

Ledamot

Säffle

malin.kjarsgard@gmail.com

Linnéa Utterdahl

Sekreterare

Säffle

linnea.utterdahl@gmail.com

Dan Johansson

Ledamot

Säffle

dankubirjohansson@gmail.com

Joakim Henriksson

Ersättare

Säffle

joakimhenriksson89@gmail.com

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland