Förbättra vård, skola & arbetsmarknaden

Vår vision är att förbättra den psykiska och fysiska hälsan bland unga i Värmland.

Vår vision kring vård

Alltid utgå ifrån patientens synvinkel. 

Inför BOT-avdrag – Avdrag för komplementära behandlingsmetoder. 

Decentralisera vården genom att fördela resurserna runtom i Värmland optimalt.

Arbeta för bättre arbetsvillkor och lön för sjuksköterskor.

 

Vår vision kring skola

Förbättra skolmiljön psykiskt och fysiskt genom mer fysisk aktivitet i skolan, stresshantering, naturlig mat och råvaror i skolan.

Förebygga mobbning genom att tillsätta mer resurser till kompetensutveckling för lärare och elever.

Införa livsvetenskap, paddagogik, entreprenöriellt lärande och retorik i skolan.

Vår vision kring arbetsmarknaden

Avveckla Fas 1, Fas 2 och Fas 3.

Implementera inkubatorer runtom i kommunerna.

Skapa en bättre arbetsförmedling.

VI blir starkare tillsammans

SiV Ungdom väljer egen styrelse och planerar egen verksamhet. Partiets grundläggande stadgar och ändamål gäller även för SiV Ungdom.
Siv Ungdom upprättar egen årlig ekonomisk redogörelse och verksamhetsberättelse som underställs ett eget årsmöte för godkännande och revision.

Sjukvårdspartiet i Värmland