SiV har kritik men fortsatt förtroende

Sjukvårdspartiet i Värmland tar helt avstånd till Hans Nilssons agerande men har efter noggranna överläggningar fortsatt förtroende.

Hans Nilsson inser att hans agerande är oacceptabelt, och att detta skadar både hans och partiets förtroendekapital. Hans har lovat att genast rätta till felen, att fatta klokare beslut för framtiden och att hos Skatteverket betala sin skuld till samhället.

Sjukvårdspartiets interna överläggningar har resulterat i en tydlig kritik gentemot Hans Nilssons agerande. Trots detta fanns en stor enighet om hans fortsatta förtroende då Hans utan förbehåll ber om ursäkt, inser och rättar till sitt misstag.

Alla är värda en andra chans och Hans är annars en högt uppskattad konstruktiv kraft i partiet.

Nu fortsätter vi arbetet mot ett friskare Värmland!

För Sjukvårdspartiet i Värmland, Marianne Utterdahl ordförande

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland