Kjell Rosell

SiV Region Värmland

Född (1948) och uppvuxen i Ulricehamn.

Efter fullgjord värnplikt som telegrafist, sökte jag till Sjöbefälsskolan i Göteborg och utbildade mig till telegrafist. Efter ett par resor till Västafrika fick jag p.g.a. sjukdom gå iland igen. Via ett antal olika yrken, avslutade jag mitt yrkesliv som systemutvecklare och är numera ‘en glad pensionär’.

Jag är gift med Ingalill och tillsammans har vi tre barn och sex barnbarn..

Tidigare arbetat bland annat som trädgårdsarbetare, ölutkörare (läsk också 😉 ), lagerarbetare, telegrafist (inom handelsflottan), screentryckare, ungdomsledare, vårdbiträde, programmerare, systemutvecklare Förhoppningsvis kan denna breda bakgrund vara till nytta inom politiken också. Är fö.  intresserad av klimat- och miljöfrågor. Se punkt 7 till 12 i vårt handlingsprogram.

Jag lyssnar gärna på musik, mest klassisk från 50 och 60-talet. Jag arbetar också ideellt med korrekturläsning av böcker. På 70-talet hade jag ansvar för en liten bokhandel vid Nordiska Bibel Institutet utanför Säffle.

Mina uppdrag i politiken är som ordförande för SiV i Säffle och som ersättare i Regionfullmäktige.

Vill du prata politik med mig når du mig på kjellrosell5@gmail.com eller 073 052 71 03

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland