Hèléne Agdén

Ersättare i Regionfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen i Säffle
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, Säffle
Ledamot i Fullmäktige, Säffle

Jag är född och uppvuxen i Säffle och bor fortfarande kvar i Sveriges yngsta stad. Jag har examen från Sociala Omsorgsprogrammet, 210 hp, vid Karlstads Universitet och har inom det sociala området jobbat som socialsekreterare, kurator, familjevårdskonsulent och enhetschef inom både LSS och äldreomsorg. Tidigare har jag också jobbat i butik, konditori, storkök och restaurang och varit säljare och skribent på en tidning.

Det sociala området intresserar och engagerar mig väldigt mycket då det oftast är de som är mest utsatta som behöver den hjälp som samhället och sjukvården kan erbjuda. Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi får rätt personal med rätt kompetens och stor empatisk förmåga samt en rejäl dos med ”jävlar anamma” till de tjänster som möter människor i sin yrkesroll som behöver hjälp, för de behöver oftast hjälp nu och inte om en månad eller ännu senare. För att vi ska få rätt personal behöver vi underlätta arbetet för dem med goda arbetsvillkor så att de i sin tur kan ägna sin arbetsdag till att hjälpa.

Under nuvarande mandatperiod innehar Sjukvårdspartiet ordförandeposten i Hälso-och sjukvårdsnämnden i Regionen. Nu tycker jag att det är viktigt att vi alla tänker på hur vi vill utforma vården och omsorgen i Värmland. Jag personligen vill att vi alla ska ha rätt till en likvärdig vård och omsorg var vi än bor i Värmland. Det ska inte spela någon roll om du bor i Eda, Säffle, Filipstad eller Karlstad utan du ska ha tillgång till en god vård och omsorg oavsett. Det ska också vara möjligt att få annan behandling än receptbelagda läkemedel- det finns väldigt mycket komplementärmedicin och friskvård som ger minst lika bra effekter som läkemedel.

Sjukvårdspartiet i Värmland är ett oberoende, tvärpolitiskt parti som lyssnar till våra väljare och har som huvuduppgift att se till att alla Värmlands invånare ska känna sig trygga med att bo i Värmland.

Vill du prata politik med mig kan du kontakta mig via mail: helene.agden@saffle.se

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland