Hans Nilsson

Vice ordförande, ledamot i styrelsen och ledamot i kollektivtrafiknämnden

Var Kommunalråd för HEL, Hela Edas Lista i Eda kommun mellan åren 2015 och 2018, kandidat till SiV:s landstings/regionlista. Ledamot i SiV:s partistyrelse. 

Det ska gå att leva och arbeta i hela Värmland. Pendlingstrafiken med tåg till Norge från alla stationer på Värmlandsbanan bör återupptas. Arvika och Torsby sjukhus behöver fortsätta att utvecklas. Rovdjurstrycket är för högt. Vargarna ska fördelas jämnare i landet. Licensjakt som beslutas lokalt i Värmland ska inte kunna överklagas.

Den 1 januari 2019 slås Landstinget i Värmland ihop med Region Värmland. Tidigare har Eda kommun haft en plats i regionfullmäktige. Nu finns ingen sådan automatik längre. Väljarna utser de 81 ledamöterna i fullmäktige. Det är upp till partierna att nominera kandidater med stor  geografisk spridning.

Jag har valt att ställa upp för Sjukvårdspartiet i Värmland (SiV) i regionvalet eftersom:

  • Jag tycker att det är viktigt att någon från Eda finns med i landstingsfullmäktige.
  • SiV liksom är HEL ett tvärpolitiskt parti som bara finns här i Värmland.
  • Sjukvårdspartiet har en politik som är bra för hela Värmland.

Jag brinner lika starkt som tidigare för kommunpolitiken i Eda. Som regionpolitiker vill jag arbeta för:

  • att Edaborna ska få den vård de behöver
  • att Arvika sjukhus ska finnas kvar och fortsätta att utvecklas.
  • att lokaltågen ska gå över gränsen till Norge igen.
  • att skyddsjakt och licensjakt på varg ska beslutas i Värmland.

Jag hoppas få tillräckligt med röster för att bli vald och vill då gärna vara med och påverka i kollektivtrafiknämnden.

Mig når du på hans@helaedaslista.se

Dela sidan

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Sjukvårdspartiet i Värmland