Hans Nilsson

Vice ordförande i Sjukvårdspartiet i Värmland och ledamot i kollektivtrafiknämnden

Vice ordförande i SiV:s partistyrelse. Tidigare Kommunalråd för HEL, Hela Edas Lista i Eda kommun mellan åren 2015 och 2018.  

Hans var den som i slutet av maj 2021 tog initiativet till att bilda lokalföreningen Sjukvårdspartiet i Eda.

Det ska gå att leva och arbeta i hela Värmland. Pendlingstrafiken med tåg till Norge från alla stationer på Värmlandsbanan bör återupptas. Arvika och Torsby sjukhus behöver fortsätta att utvecklas. Rovdjurstrycket är för högt. Vargarna ska fördelas jämnare i landet. Licensjakt som beslutas lokalt i Värmland ska inte kunna överklagas.

Jag har som ledamot i kollektivtrafiknämnden tillsammans med mina kollegor i värmlandssamverkan drivit igenom beslut om:

  • att tågen återigen stannar i Ottebol och Lene.
  • att pensionärsrabatt införs i hela Värmland.

Jag brinner lika starkt som tidigare för kommunpolitiken i Eda.

  • den som vill vara med att bygga upp vårt nya lokalparti i Eda är välkommen att kontakta mig.

Du når mig på hans.nilsson@regionvarmland.se

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland